3D Visualisering

Hos Arkitektfirmaet MW A/S bruger vi 3D visualisering, som en vigtig del af skitseprocessen. 3D-visualiseringen giver bygherren eller de fremtidige brugere af et byggeri, en mere håndgribelig ide om udtrykket i det endelige byggeri end de traditionelle stregskitser og 2D-tegninger kan. 3D-visualisering er derfor et rigtig godt værktøj i dialogen mellem brugere, bygherre og arkitekt, til at komme frem til den mest optimale løsning, som honorerer alle bygherrens og eventuelle brugeres ønsker og visioner, ved at belyse bygningens udformning, rumlighed, lys, farver m.v. allerede på et tidligt stadie.

3D modellering og visualisering skaber ligeledes et bedre overblik over muligheder og udfordringer i et byggeri, og bevirker at eventuelle problemstillinger bliver opdaget og løst langt tidligere i processen, især på større og komplicerede byggerier.

Vores dygtige arkitekt Esben Sneum udarbejder 3D modellering og visualisering, både i skitseringsfasen og til præsentationer.

VIL DU VIDE MERE

Kontakt Esben Sneum
es@arkmw.dk
Tlf. +4541515510