OM OS

Arkitektfirmaet MW A/S blev etableret i 1980 af arkitekt Mogens A. Werliin. Arkitektfirmaet MW A/S rådgiver og projekterer inden for nybyggeri, ombygning og renovering både som bygherrerådgiver, totalrådgiver og arkitektrådgiver. Arkitektfirmaet MW A/S har en omfattende ekspertise og en lang erfaring inden for alle de arkitektfaglige områder lige fra opgaver ang. farver, design og indretning til store og komplekse byggerier. Arkitektfirmaet MW A/S arbejder med alle faser af byggeprocessen, herunder bl.a. skitsering, byggetekniske undersøgelser, projektering, myndighedsbehandling, udbud, økonomistyring, fagtilsyn samt aflevering.

Arkitektfirmaet MW A/Ss målsætning er at skabe byggerier hvor funktionalitet og arkitektur går op i en højere enhed. Det der kendetegner vores sager er, at de udføres inden for den aftalte tidsplan og økonomiske ramme. Vores projekter er generelt realiseret i samtlige faser fra ideoplæg via programmering, byggeprogram, dispositionsforslag, projektering, udbud og opfølgning i realiseringsfasen, til aflevering af det færdige byggeri.

Vores sager udvikles i et tæt parløb med bygherren, brugerne og vores andre samarbejdspartnere for at sikre, at projektet lever op til alle ønsker, krav og visioner. Vi sikrer således at et færdigt byggeri afleveres med størst mulig indflydelse fra brugerne og dermed stor tilfredshed fra disse.

Vores bygherrer spænder vidt og tæller bl.a. offentlige myndigheder, virksomheder, fonde, boligselskaber og privatpersoner. Vi ser det som tegnestuens styrke, at vi arbejder med såvel private som offentlige bygherrer, da vi herved har opbygget en bred erfaring, som gør at vi kan løse alle faser i opgaveforløbene på et højt fagligt niveau.

Arkitektfirmaet MW A/S har gennem de sidste mere end 30 år udført talrige sager over et bredt felt. Herunder kan bl.a. nævnes sundheds- og plejecentre, boliger for ældre, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, familier og unge. Desuden har vi udført diverse opgaver inden for hospitalsbyggeri for Region H samt skoler, børneinstitutioner og kontorbyggerier. Den lange erfaring og den store bredde i opgavefeltet har, sammen med en lang række omfattende projekter, givet Arkitektfirmaet MW A/S en solid viden om styring af alle former for byggesager.