Bæredygtighed

Bæredygtighed en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. For at en bygning betragtes som bæredygtig skal bæredygtigheden strække sig fra start til slut i en byggeproces. Fra råvareindvinding over brugsfasen til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. Bæredygtigt byggeri handler om at mindske energiforbruget – men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Vurderingen baseres på miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Et bæredygtigt byggeri karakteriseres ved, at det er bygget af miljøvenlige eller genanvendelige materialer, derudover skal det have et minimalt energi- og ressourceforbrug og det skal gøre brug af alternative opvarmningsmetoder. Kort sagt: Et byggeri, der består af materialer, der på alle tidspunkter i bygningens livscyklus påvirker miljøet minimalt

Bæredygtighed i byggeriet varetages hos Arkitektfirmaet MW A/S af Mikkel Bruun Jensen, som er uddannet DGNB konsulent ved Green Building Council Denmark.

VIL DU VIDE MERE

Kontakt Mikkel Bruun Jensen
mbj@arkmw.dk
Tlf. +4530459836