IKT

De krav, der udgør hovedelementet i Det Digitale Byggeri, defineres og reguleres gennem Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118 af 06-02-2013 og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, nr. 119 af 07-02-2013 og deres tilhørende vejledninger.

I Arkitektfirmaet MW A/S indgår Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) som en fast del af projekteringen. IKT understøtter bedre koordinering og samarbejde ved at forene fagligheder digitalt. Vores helhedsorienterede tilgang har fokus på hele bygningens levetid og fleksibilitet, og brugsmuligheder kommer naturligt i fokus ved brug af IKT. F.eks. tænkes drift og vedligehold ind allerede i projekteringsfasen. IKT giver gode muligheder for at organisere data, så informationerne kan genbruges gennem hele projektets cyklus. Derved understøttes hele totaløkonomiperspektivet – ikke kun projektøkonomien.

Arkitektfirmaet MW A/S arbejder efter IKT-bekendtgørelsen og vores uddannede IKT-leder, Thomas Sørensen Lund, har den IKT-mæssige indsigt og erfaring til at gennemføre de aftalte ydelser i henhold til bygherrekravene.

Vil du vide mere

Så kontakt Thomas Sørensen Lund
tsl@arkmw.dk
Tlf. +4528521600