Tilgængelighed

Tilgængelighed er altafgørende for personer, som har en nedsat funktionsevne. Fysiske barrierer forhindrer personer med nedsat funk­tionsevne i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er dog ikke kun personer med handicap, som har glæde af god tilgængelighed, mange oplever situationer, hvor de fysiske rammer skaber hindringer og barrierer for deres færden, f.eks. forældre med barnevogn eller klapvogn, gravide kvinder, gangbesværede med f.eks. stok eller rollator, personer med bagage eller andre tunge byrder og personer med midlertidige funktionsned­sættelser. God tilgængelighed giver således større tilgængelighed for alle.

Arkitektfirmaet MW A/S er i kraft af vores Auditør i tilgængelighed, godt klædt på til at sikre forskriftsmæssige tilgængelighedsforhold i vores byggeprojekter, både i nybyggeri og ved ombygning af eksisterende byggeri. Dette gælder naturligvis både i kontor-, hospitals- og boligbyggerier, samt udearealer og selvfølgelig plejebyggerier.

Vores Auditør i tilgængelighed, Anders Münchenberg, er uddannet fra SBI Aalborg Universitet.

Vil du vide mere

Så kontakt Anders Münchenberg
anmu@arkmw.dk
Tlf. +4530459831