Tilstandsvurdering

Tilstandsvurderinger kan både bruges som grundlag for en drifts- og vedligeholdelsesplan, som afsæt for at få beskrevet og/eller udbudt et renoverings- eller ombygningsprojekt, eller som del af en bæredygtig handlingsplan. En tilstandsvurdering kan ligeledes bruges til at få overblik over kommende vedligeholdelsesudgifter, til at få fagligt kvalificerede anbefalinger til konkrete tiltag til forbedringer, samt til at få afklaring vedr. sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med en renovering eller en ombygning af et byggeri.

Tilstandsvurderingen kan både bestå af enkeltdele, som f.eks. tag, eller af hele bygningen. Ud fra vurderingen kan udføres en vedligeholdelsesstrategi, tilstandsrapport, drift- og vedligeholdelsesplan m.m., alt efter behov.

Tilstandsvurderingerne gennemføres af en eller flere af vores erfarne bygningskonstruktører. I tilfælde af specifikke faglige forhold som f.eks. varmecentraler, ventilationsanlæg og revner i konstruktioner inddrages eksterne ingeniører for det pågældende fagområde.

En tilstandsvurdering vil typisk udføres iht. følgende proces. Vi gennemfører en grundig registrering, hvor vi dokumenterer eksisterende forhold i både tekst og billeder. Vi inddrager driftsdata i det omfang, de foreligger. Tilstanden vurderes og beskrives ud fra en på forhånd aftalt tidshorisont. Typisk bruges et 5 eller 10 års tidsperspektiv, hvor der udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesplan, med forslag til, hvad der bør gøres, opdelt i almindeligt vedligehold og fremtidssikring af bygningen afhængigt af, hvad tilstandsvurderingen skal bruges til.

Hvis der foreligger budgetter, inddrages disse i vurderingen og i prioritering af forslagene.

Tilstandsvurderingen beskrives i en tilstandsrapport, hvor både vurderingen af den aktuelle tilstand og forslag til fremtidige tiltag indgår.

Arkitektfirmaet MW A/S er tilsynsførende for Byggeskadefonden, hvor vi udfører 1- og 5 årseftersyn. Vi deltager i Byggeskadefondens årlige orienteringsmøde hvor højaktuelle byggetekniske problemstillinger, samt juridiske, tekniske og praktiske forhold vedrørende Byggeskadefondens eftersyn gennemgås. Vores dygtige konstruktør, Thomas Sørensen Lund er tilsynsførende for Byggeskadefonden.

VIL DU VIDE MERE

Kontakt Thomas Sørensen Lund
tsl@arkmw.dk
Tlf. +4528521600